Ny design för Absolut Vodka!

Ny design på Absolut-flaskorna

Absolut Vodka är ett av få varumärken som har all sin produktion inom en radie av 12 mil. Som ett resultat av det innehåller vodkan bara naturliga ingredienser, vilka genererar samma högkvalitativa dryck idag som när Lars Olsson Smith startade destilleringsverksamheten. Runt 10 procent av allt vete som odlas i hela Skåne går till Absolut Vodka och företaget jobbar med omkring 400 svenska bönder för att främja hållbart lantbruk samt värna om och verka för lokalsamhället och det lokala landskapet. Absolut Vodka är verkligen Svensk Vodka, vilket de nu genom en nydesign av flaskan lyfter fram ännu tydligare,

Genom att lyfta fram det svenska ursprunget på en central plats på flaskans front blir det ännu tydligare hur viktigt det lokalsamhälle som omger Åhus är för varumärkets kvalitet och ständiga utveckling inom hållbarhet. Det community som Absolut Vodka är en del av beståer av bland annat odlare, transportörer och förpackningsleverantörer samt medarbetare inom destillering och tappning och det är dem – som utifrån skånskt höstvete och friskt vatten från lokala källor – framställer den distinkta vodka konsumenter världen över älskar.

Den nya flaskan finns tillgänglig på den amerikanska marknaden från september 2021 och rullas därefter ut globalt beroende på tillgänglighet.

Designförändringarna:

  • Adressen till destilleriet i Åhus – där all vodka produceras – inkluderas i designen. Syftet är att visa på transparens kring vodkans ursprung och samtidigt skapa medvetenhet kring Absolut Home i Åhus, vårt besökscenter som är öppet för allmänheten.
  • Som ett sätt att levandegöra och påminna om Absolut Vodkas ”One source”-filosofi inkluderas en illustration av originaldestilleriet med texten ’ONE SOURCE. ONE COMMUNITY. ONE SMALL VILLAGE IN THE SOUTH OF SWEDEN’.
  • Grundare Lars Olsson Smiths namn adderas på medaljongen – flaskans kvalitetsstämpel – som en hyllning till hans progressiva arbete med destillering av vodka och för att värna hans arv.
  • Kopplingen till Sverige och det svenska ursprunget lyfts fram och förstärks.
  • Glaset präglas med texten ’COUNTRY OF SWEDEN’ för att koppla tillbaka till vår långtgående svenska tradition och kunskap kring framställningen av vodka.
Designskisser från framtagandet av Absolut Vodkas nya flaskdesign
Designskisser från framtagandet av Absolut Vodkas nya flaskdesign